Byrundan 5Km

Banan för dig som vill njuta av fjällnatur utan att ta så många höjdmeter

  • 5 Km
  • 620 möh
  • 1 Energistation
Starten går i byn Ljungdalen på ca 600möh sedan tar grusvägar och stigar dig runt delar av byn. Efter starten blir det löpning på grusväg en kort sträcka innan du tar av och springer på åkermark och senare stig fram till bron över Ljungan. Här finns en vätskekontroll om du behöver fylla på depåerna. Härifrån springer du vänster och följer grusvägen drygt en kilometer för att sedan ta dig över Ljungan igen via skoterbron. Här blir det lite stig för att sista kilometern in till mål springa på grusväg och slutligen åkermark in till mål.