Byrundan 5Km

Banan för dig som vill njuta av fjällnatur utan att ta så många höjdmeter

  • 5 Km
  • 620 möh
  • 1 Energistation
Starten går i byn Ljungdalen på ca 600möh sedan tar grusvägar och stigar dig runt delar av byn. Efter starten blir det löpning på grusväg en kort sträcka innan du tar av och springer på åkermark och senare stig fram till bron över Ljungan. Här finns en vätskekontroll om du behöver fylla på depåerna. Härifrån springer du vänster och följer grusvägen drygt en kilometer för att sedan ta dig över Ljungan via skoterbron. Efter bron springer du på stig och grusväg och sedan stig igen då du tar av byvägen för att ta dig över Ljungan en tredje gång. Väl uppe på grusvägen igen tar du vänster och följer denna ca 1km. När du når asfalten tar du vänster igen ca 200m för att sedan avsluta med ett varv på barnrundan och sedan in i mål.
Byrundan