Barnrundan 800M

Barnens egna Helags Fjällmara!

En bana på ca 800 m på ängen mitt i byn. Alla deltagare i barnrundan får medalj, diplom och en överraskning.